Zabezpieczamy kable i trasy kablowe wykonując obudowy oraz poprzez malowanie farbami ogniochronnymi lub za pomocą bandaża ogniochronnego.