Odpowiedni system dobierany jest przez naszych ekspertów w oparciu o wymagania jakie musi spełnić konstrukcja (m.in. klasa odporności ogniowej, temperatura krytyczna, kategoria użytkowa, współczynnik masywności profilu).

W celu zabezpieczenia konstrukcji stalowych i żelbetowych możemy zastosować różne rodzaje systemów.